Särskilt under vinterhalvåret, där vi täcks i mörker en stor del av dygnet, är det av stor vikt att iaktta försiktighet när du ska ut på vägarna.

Försiktighet i mörkret gäller förstås inte bara bilister utan också cyklister och fotgängare, eftersom alla måste samarbete för att så långt det är möjligt undvika olyckor. Här ska vi dock fokusera på mörkerkörning för motorfordon. Vad ska du tänka på när du ger dig ut med bilen i mörkret?

Tips för mörkertrafikanten

Det finns förstås vissa risker med mörkerkörning. Trots allt gör mörkret att du inte har lika god sikt som i dagsljus. På samma sätt gäller att personer och föremål som finns därute inte syns på ett lika bra sätt som på dagen. Av den anledningen är det vissa aspekter du ska tänka på:

  • Se till att din bil syns ordentligt. Se till att alla lampor är hela samt att strålkastare och glas är rena. Har din bil dålig belysning finns möjligheten att skaffa extraljus som fästs i kofångaren, eller i bilens främre spoiler. Allra bäst är om din bil från början är utrustad med strålkastare av typen Xenon, då den varianten har suveräna egenskaper. Fel variant kan göra bilen farlig, något som är viktigt att reflektera över.
  • Kör inte för fort. Tänk på att du måste hinna se vad som dyker upp på vägen. Det här kan till och med vara svårt i dagsljus och i mörkret är det ännu besvärligare. Sänk därför farten; tänk på att du måste hinna bromsa om något helt plötsligt dyker upp framför bilen.
  • När du inte har möte av någon annan bil kan du försöka köra så nära mittlinjen du kan. På så sätt har du lite bättre marginal om det skulle dyka upp en person eller ett djur från sidan av vägen.
  • Mörkerkör du vintertid ska du säkerställa att du skrapat bort all eventuell is från rutorna; slarva inte med detta utan se till att alla rutor skrapats eftersom det annars försämrar sikten avsevärt. Fler tips hittar du här i artikeln från Barometern.